Vår historia

Tony Petersson och Raul "Ralle" Leppälä skapade träffen första gången sommaren 1994 på Hagöns Camping  Östra Stranden i Halmstad. Deltagarna var 75 personer på ÖS01 men snabbt kom träffen att bli den största veteranträffen i norra Europa. Förra årets helg var där ca 700 glada Veteraner som kom från när och fjärran.

Sedan 2003 har träffen hållt till på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad.Som blev ett stort lyft för hela evenemanget. Vi vill passa på att tacka LV6 och Veteranenheten på försvarsmakten för det stöd och support vi får för vårat evenemang.
 

Raul Ralle Leppälä
Har gjort 92L och 98L.
På 92:an var jag på förrådskompaniet och några månader uppe på FMR.

På 98 var jag vakt på det Svenska militärsjukhuset vilket som låg i södra Libanon.

Tony Petersson
Jag gjorde utbildningen på L98, tyvärr hoppade jag av efter 2 veckor på "Nilssons Åkeri". Sedan kom jag med på transportkompaniet  på gasbataljon L106.

Ralle ute i AO:t  1987 Libanon

Tony Petersson  1991 i Libanon