ÖS historia

Tony Petersson och Raul "Ralle" Leppälä skapade träffen första gången sommaren 1994 på Hagöns Camping  Östra Stranden i Halmstad. Deltagarna var 75 personer på ÖS01 men snabbt kom träffen att bli den största veteranträffen i norra Europa.2023 års träff

ÖS28 var vi ca 750 glada Veteraner som kom från när och fjärran.
 

Sedan 2003 har träffen hållt till på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad.Som blev ett stort lyft för hela evenemanget. Vill passa på

att tacka LV6, Veteranenheten på försvarsmakten och Sveriges Veteranförbund för det stöd och support vi får för evenemanget.
 

Denna träff är för alla som har gjort  utlandsmission i FN eller Nato tjänst mm. Flera har under årens lopp haft sina återträffar på ÖS.
 

Hösten 2022 meddelade Ralle att han hoppar av att arrangera ÖS.

Jag tackar Ralle för dessa 27 år vi har haft träffarna tillsammans.

Jag driver den vidare och hoppas att vi kan lyfta den till en ännu högre nivå.

Tony Petersson
Jag gjorde utbildningen på L98, tyvärr hoppade jag av efter 2 veckor på "Nilssons Åkeri". Sedan kom jag med på transportkompaniet  på gasbataljon L106.